Ψυγεία

ตัวกรองตามคุณสมบัติ
Τύπος συστήματος ψύξης
Κατηγορία ενέργειας (ΨΚ)
Τύπος πόρτας προϊόντος
3 εγγραφές βρέθηκαν.

 • RSSA290M21W
  • Κατηγορία ενέργειας (ΨΚ) : A+
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm


 • WSA29000
  • Κατηγορία ενέργειας (ΨΚ) : C
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm


 • RSNE445E33X
  • Κατηγορία ενέργειας (ΨΚ) : Α++
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm