Ψυγεία

ตัวกรองตามคุณสมบัติ
Χρώμα πόρτας (ΨΚ)
Τύπος συστήματος ψύξης
Τύπος πόρτας προϊόντος
1 εγγραφές βρέθηκαν.

  • GNE60531XN
    • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 84.0 cm