Καταψύκτες

ตัวกรองตามคุณสมบัติ
Τύπος συστήματος ψύξης
Τύπος πόρτας προϊόντος
7 εγγραφές βρέθηκαν.

 • HS210520
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 53.7 cm
  • Συνολικός μεικτός όγκος (υπολογισμένος) : 104 L


 • HSA22520
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 75.1 cm


 • HSA32520
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 110.5 cm


 • HSA40520
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 128.5 cm


 • HSA47520
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 155.5 cm


 • RFSA240M23W
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm
  • Συνολικός μεικτός όγκος (υπολογισμένος) : 240 L


 • RFNE312E33X
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm