Καταψύκτες

ตัวกรองตามคุณสมบัติ
Χρώμα πόρτας (ΨΚ)
Τύπος συστήματος ψύξης
Τύπος πόρτας προϊόντος
7 εγγραφές βρέθηκαν.

 • HS210530N
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 53.7 cm
  • Συνολικός μεικτός όγκος (υπολογισμένος) : 107 L


 • HS221530N
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 75.5 cm


 • CF 300 PARN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 110.5 cm


 • CF 400 PARN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 129.0 cm


 • CF 470 PARN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 155.5 cm


 • RFSA240M33WN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm
  • Συνολικός μεικτός όγκος (υπολογισμένος) : 240 L


 • RFNE312E43XN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm