Ψυγεία

ตัวกรองตามคุณสมบัติ
Χρώμα πόρτας (ΨΚ)
Τύπος συστήματος ψύξης
Τύπος πόρτας προϊόντος
2 εγγραφές βρέθηκαν.

  • TSE1282
    • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 54.0 cm


  • FS166020
    • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 47.5 cm