Ψυγεία

ตัวกรองตามคุณสมบัติ
Τύπος συστήματος ψύξης
Τύπος πόρτας προϊόντος
14 εγγραφές βρέθηκαν.

 • BCSA285K4SN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 54.0 cm


 • BCHA275K3SN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 54.0 cm


 • RCSA330K30WN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm
  • Συνολικός μεικτός όγκος (υπολογισμένος) : 321 L


 • RCSA330K30SN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm
  • Συνολικός μεικτός όγκος (υπολογισμένος) : 321 L


 • RCNA406K40WN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm


 • RCNA366K40XBN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm


 • RCNA366I40ZXBN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm
  • Ειδικό συρτάρι λαχανικών : Ναι


 • RCNA406I40XBN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm


 • RCNA406K40XBN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm


 • RCNA406E40ZXBN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm
  • Ειδικό συρτάρι λαχανικών : Ναι


 • RCNA366E40ZXBN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm
  • Ειδικό συρτάρι λαχανικών : Ναι


 • RCNE560E40DZXBN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 70.0 cm
  • Ειδικό συρτάρι λαχανικών : Ναι