Ψυγεία

ตัวกรองตามคุณสมบัติ
Χρώμα πόρτας (ΨΚ)
Τύπος συστήματος ψύξης
Τύπος πόρτας προϊόντος
13 εγγραφές βρέθηκαν.

 • RDSA240K35WN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 54.0 cm


 • RDSA280K30WN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 54.0 cm


 • RDSA290M30WN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm


 • DS227031N
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm


 • RDSA310K30WN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm
  • Συνολικός μεικτός όγκος (υπολογισμένος) : 310 L


 • RDSA290M30SN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm


 • RDSA310M30XBN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm
  • Συνολικός μεικτός όγκος (υπολογισμένος) : 310 L


 • RDSE450K30WN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 70.0 cm


 • RDSE465K30WN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 70.0 cm


 • RDNE350K30WN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm


 • RDNE350K30XBN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm


 • RDNE455K30WN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 70.0 cm