Ψυγεία

ตัวกรองตามคุณสมบัติ
Τύπος συστήματος ψύξης
Κατηγορία ενέργειας (ΨΚ)
Τύπος πόρτας προϊόντος
10 εγγραφές βρέθηκαν.

  • RDNE510M21X
    • Κατηγορία ενέργειας (ΨΚ) : A+
    • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 70.0 cm


  • RDSE465K30W
    • Κατηγορία ενέργειας (ΨΚ) : Α++
    • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 70.0 cm


  • RDSA310M20W
    • Κατηγορία ενέργειας (ΨΚ) : A+
    • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm
    • Συνολικός μεικτός όγκος (υπολογισμένος) : 310 L


  • RDSA290M20W
    • Κατηγορία ενέργειας (ΨΚ) : A+
    • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm


  • RDM6126
    • Κατηγορία ενέργειας (ΨΚ) : A+
    • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 54.5 cm


  • DSA25020
    • Κατηγορία ενέργειας (ΨΚ) : A+
    • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 54.0 cm


  • DSA28020
    • Κατηγορία ενέργειας (ΨΚ) : A+
    • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 54.0 cm


  • DS227020
    • Κατηγορία ενέργειας (ΨΚ) : A+
    • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm


  • DS141120
    • Κατηγορία ενέργειας (ΨΚ) : A+
    • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 70.0 cm


  • RDNE350K20W
    • Κατηγορία ενέργειας (ΨΚ) : A+
    • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm