Ψυγεία
30 εγγραφές βρέθηκαν.

 • TSE1282
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 54.0 cm


 • FS166020
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 47.5 cm


 • RSSA290M21W
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm


 • WSA29000
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm


 • RSNE445E33X
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm


 • RDNE510M21X
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 70.0 cm


 • RDSE465K30W
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 70.0 cm


 • RDSA310M20W
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm
  • Συνολικός μεικτός όγκος (υπολογισμένος) : 310 L


 • RDSA290M20W
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm


 • RDM6126
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 54.0 cm


 • DSA25020
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 54.0 cm


 • DSA28020
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 54.0 cm