Εμπρόσθιας φόρτωσης

ตัวกรองตามคุณสมบัติ
Type (WM)
Αριθμός προγραμμάτων
Χωρητικότητα (kg)
Μέγ. ταχύτ. στυψ. (σ.α.λ.)
11 εγγραφές βρέθηκαν.

 • WUE6512PAR
  • Χωρητικότητα (kg) : 6
  • Μέγ. ταχύτ. στυψ. (σ.α.λ.) : 1000


 • WRE7512PAR
  • Χωρητικότητα (kg) : 7
  • Μέγ. ταχύτ. στυψ. (σ.α.λ.) : 1000


 • WTV8612XSW
  • Χωρητικότητα (kg) : 8
  • Μέγ. ταχύτ. στυψ. (σ.α.λ.) : 1200


 • WUE 8512 PAR
  • Χωρητικότητα (kg) : 8
  • Μέγ. ταχύτ. στυψ. (σ.α.λ.) : 1000


 • WUE 8622 PAR
  • Χωρητικότητα (kg) : 8
  • Μέγ. ταχύτ. στυψ. (σ.α.λ.) : 1200


 • WTX 91232 WI
  • Χωρητικότητα (kg) : 9
  • Μέγ. ταχύτ. στυψ. (σ.α.λ.) : 1200


 • WTV9716DXST
  • Χωρητικότητα (kg) : 9
  • Μέγ. ταχύτ. στυψ. (σ.α.λ.) : 1400


 • WTE 9744 N
  • Χωρητικότητα (kg) : 9
  • Μέγ. ταχύτ. στυψ. (σ.α.λ.) : 1400


 • WTE 10712 PAR
  • Χωρητικότητα (kg) : 10
  • Μέγ. ταχύτ. στυψ. (σ.α.λ.) : 1400


 • WTV 10744 X
  • Χωρητικότητα (kg) : 10
  • Μέγ. ταχύτ. στυψ. (σ.α.λ.) : 1400


 • WTE12744XWD
  • Χωρητικότητα (kg) : 12
  • Μέγ. ταχύτ. στυψ. (σ.α.λ.) : 1400