Ελεύθερης τοποθέτησης

ตัวกรองตามคุณสมบัติ
Αριθμός προγραμμάτων (ΠλΠ)
Κύριο χρώμα προϊόντος
Επίπεδο θορύβου - Πωλήσεις dB(A)
4 εγγραφές βρέθηκαν.

 • DFN16410W
  • Ρυθμίσεις αριθμού θέσεων : 14
  • Κατανάλωση νερού - Πωλήσεις (λίτρα L -γαλόνια) : 11
  • Επίπεδο θορύβου - Πωλήσεις dB(A) : 46


 • DFN16410X
  • Ρυθμίσεις αριθμού θέσεων : 14
  • Κατανάλωση νερού - Πωλήσεις (λίτρα L -γαλόνια) : 11
  • Επίπεδο θορύβου - Πωλήσεις dB(A) : 46


 • DVS05022W
  • Ρυθμίσεις αριθμού θέσεων : 10
  • Κατανάλωση νερού - Πωλήσεις (λίτρα L -γαλόνια) : 11 L
  • Επίπεδο θορύβου - Πωλήσεις dB(A) : 49


 • DVS05024X
  • Ρυθμίσεις αριθμού θέσεων : 10
  • Κατανάλωση νερού - Πωλήσεις (λίτρα L -γαλόνια) : 11 L
  • Επίπεδο θορύβου - Πωλήσεις dB(A) : 49