Πλυντήρια πιάτων
ตัวกรองตามคุณสมบัติ
Αριθμός προγραμμάτων (ΠλΠ)
Επίπεδο θορύβου - Πωλήσεις dB(A)
9 εγγραφές βρέθηκαν.

 • DFN16210W
  • Ρυθμίσεις αριθμού θέσεων : 12
  • Κατανάλωση νερού - Πωλήσεις (λίτρα L -γαλόνια) : 11
  • Επίπεδο θορύβου - Πωλήσεις dB(A) : 47


 • DFN16210X
  • Ρυθμίσεις αριθμού θέσεων : 12
  • Κατανάλωση νερού - Πωλήσεις (λίτρα L -γαλόνια) : 11
  • Επίπεδο θορύβου - Πωλήσεις dB(A) : 47


 • DSFN 4530
  • Ρυθμίσεις αριθμού θέσεων : 12
  • Κατανάλωση νερού - Πωλήσεις (λίτρα L -γαλόνια) : 12
  • Επίπεδο θορύβου - Πωλήσεις dB(A) : 47


 • DFS05010W
  • Ρυθμίσεις αριθμού θέσεων : 10
  • Κατανάλωση νερού - Πωλήσεις (λίτρα L -γαλόνια) : 12 L
  • Επίπεδο θορύβου - Πωλήσεις dB(A) : 50


 • DFS05011X
  • Ρυθμίσεις αριθμού θέσεων : 10
  • Κατανάλωση νερού - Πωλήσεις (λίτρα L -γαλόνια) : 12 L
  • Επίπεδο θορύβου - Πωλήσεις dB(A) : 49


 • DSS 6832 X
  • Ρυθμίσεις αριθμού θέσεων : 10
  • Κατανάλωση νερού - Πωλήσεις (λίτρα L -γαλόνια) : 9
  • Επίπεδο θορύβου - Πωλήσεις dB(A) : 47


 • DSS28020X
  • Ρυθμίσεις αριθμού θέσεων : 10
  • Κατανάλωση νερού - Πωλήσεις (λίτρα L -γαλόνια) : 9
  • Επίπεδο θορύβου - Πωλήσεις dB(A) : 47


 • DSN26320X
  • Ρυθμίσεις αριθμού θέσεων : 13
  • Κατανάλωση νερού - Πωλήσεις (λίτρα L -γαλόνια) : 9 L
  • Επίπεδο θορύβου - Πωλήσεις dB(A) : 46


 • DSN 6841 FX
  • Ρυθμίσεις αριθμού θέσεων : 13
  • Κατανάλωση νερού - Πωλήσεις (λίτρα L -γαλόνια) : 9 L
  • Επίπεδο θορύβου - Πωλήσεις dB(A) : 44