Καταψύκτες

ตัวกรองตามคุณสมบัติ
Χρώμα πόρτας (ΨΚ)
Τύπος συστήματος ψύξης
Τύπος πόρτας προϊόντος
2 εγγραφές βρέθηκαν.

  • RFSA240M33WN
    • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm
    • Συνολικός μεικτός όγκος (υπολογισμένος) : 240 L


  • RFNE312E43XN
    • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 59.5 cm