Καταψύκτες

ตัวกรองตามคุณสมบัติ
Τύπος συστήματος ψύξης
Κατηγορία ενέργειας (ΨΚ)
Τύπος πόρτας προϊόντος
10 εγγραφές βρέθηκαν.

 • HS210520
  • Κατηγορία ενέργειας (ΨΚ) : A+
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 53.7 cm
  • Συνολικός μεικτός όγκος (υπολογισμένος) : 104 L


 • HSA22520
  • Κατηγορία ενέργειας (ΨΚ) : A+
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 75.1 cm


 • HSA32520
  • Κατηγορία ενέργειας (ΨΚ) : A+
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 110.5 cm


 • HSA40520
  • Κατηγορία ενέργειας (ΨΚ) : A+
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 128.5 cm


 • HSA47520
  • Κατηγορία ενέργειας (ΨΚ) : A+
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 155.5 cm


 • HS210530N
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 53.7 cm
  • Συνολικός μεικτός όγκος (υπολογισμένος) : 107 L


 • HS221530N
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 75.5 cm


 • CF 300 PARN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 110.5 cm


 • CF 400 PARN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 129.0 cm


 • CF 470 PARN
  • Πλάτος - ξεπακεταρισμένης (cm) : 155.5 cm