Εστίες

ตัวกรองตามคุณสมบัติ
Τύπος προϊόντος
Χρώμα εστίας
Συνολική ηλεκτρική ισχύς (kW)
7 εγγραφές βρέθηκαν.

 • HIC 64401
  • Τύπος προϊόντος : Εντοιχιζόμενο
  • Τύπος εστίας : Ηλεκτρική (Υαλοκεραμική)
  • Επίπεδο μαγειρέματος : 9
  • Χρώμα εστίας : Μαύρο


 • HIC 64403 T
  • Τύπος προϊόντος : Εντοιχιζόμενο
  • Τύπος εστίας : Ηλεκτρική (Υαλοκεραμική)
  • Επίπεδο μαγειρέματος : 9
  • Χρώμα εστίας : Μαύρο


 • HIZE64101X
  • Τύπος προϊόντος : Εντοιχιζόμενο
  • Τύπος εστίας : Ηλεκτρική (συμπαγής πλάκα)
  • Επίπεδο μαγειρέματος : 6
  • Χρώμα εστίας : Ανοξείδωτο


 • HIC 64402
  • Τύπος προϊόντος : Εντοιχιζόμενο
  • Τύπος εστίας : Ηλεκτρική (Υαλοκεραμική)
  • Επίπεδο μαγειρέματος : 9
  • Χρώμα εστίας : Μαύρο


 • HUC 64001 X
  • Τύπος προϊόντος : Εντοιχιζόμενο
  • Τύπος εστίας : Ηλεκτρική (Υαλοκεραμική)
  • Χρώμα εστίας : Μαύρο


 • HIC 64503 T
  • Τύπος προϊόντος : Εντοιχιζόμενο
  • Τύπος εστίας : Ηλεκτρική (Υαλοκεραμική)
  • Επίπεδο μαγειρέματος : 19
  • Χρώμα εστίας : Μαύρο


 • HII 64400 AT
  • Τύπος προϊόντος : Εντοιχιζόμενο
  • Τύπος εστίας : Επαγωγής
  • Επίπεδο μαγειρέματος : 9
  • Χρώμα εστίας : Μαύρο